Akademia Rodzica - Warsztaty Otwarte

27 października 2016 godzina 18:00 "Piękny umysł dziecka – Indywidualne Wzorce Myślenia"

Zebranie Wprowadzające

17/10/2016 - 22/10/2016 spotkania informacyjne dla rodziców uczestników kursów dziecięcych